W dziedzinie kredytów hipotecznych  Oppenheim Enterprise jest obecnie kontrahentem  kilkunastu  banków.  Z wieloma z tych instytucji współpracujemy...
Jedną z naszych wiodących specjalizacji jest restrukturyzacja zadłużenia. Powyższe dotyczy zarówno kredytów i pożyczek (czy też – kart kredytowych) zaciągniętych przez osobę...
To nie jest i nigdy nie będzie wiodąca działalność firmy OPPENHEIM ENTERPRISE. Współpracujemy w tej dziedzinie z kilkoma bankami, staramy się wówczas, aby proces przebiegał...
Jest to nasza specjalizacja z najkrótszą historią, tą dziedziną zajmujemy się od kilku lat. W tym okresie udało się skutecznie przeprowadzić blisko 300 spraw.  Stosujemy przy tym...