Z dziedziną kredytów bankowych jestem związany nieprzerwanie od 1993 roku. W tym w okresie 1993-1995, jako pracownik banku, potem, tj. od 1995 roku - jako przedsiębiorca w branży pośrednictwa kredytowego. Ponad ćwierć wieku mojej działalności w kredytach, to nie tylko zdobycie ogromnego doświadczenia. To także pozyskanie wiedzy, że w banku nic nie jest „na pewno”. Nie jest ważne, że kredytobiorca spełnia wszystkie warunki, że daje świetne zabezpieczenie i posiada zdolność kredytową.Nie jest też ważne, iż ktoś w banku „obiecał na 100 procent”, że kredyt zostanie udzielony. Co gorsze, poziom usług w bankowości z roku na rok dramatycznie spada. Dotyczy to zarówno poziomu merytorycznego obecnych pracowników banków (szczególnie tych z młodego pokolenia), ale przede wszystkim – etyki zawodowej. Dziś bankowość jest jak gęsta i wroga dla człowieka dżungla, w której co krok na klienta czyhają liczne zasadzki. Jeśli szukasz kredytu i